Det faste årlige tilsyn består i både uanmeldt og og anmeldt tilsynsbesøg.

Tilsynsrapporten for Eventyrhuset kan læses herunder.